What the hell Queer contemporary art is?

Čo do pekla súčasné queer umenie je?

Kúpte si vstupenky


 

VO FEBRUÁRI POKRAČUJEME SÚČASNÝM QUEER ARTOM SPOLOČNE SO ZUZANOU ŠTEFKOVOU A MICHELLE ADLEROVOU.

Queer (v angličtine "podivný") je výraz používaný ako zastrešujúci termín označujúci neheterosexuálne menšiny a jedincov, ktorých rodová identita alebo sebaprezentácia sa nezlučuje s tradičným poňatím femininity a maskulinity. Čo však znamená tento prívlastok v spojení s umením? Je queer art umelecký štýl? Jedná sa o diela umelcov hlásiacich sa k sexuálnym menšinám? Je svedectvom o queer identite alebo naopak dôkazom toho, že sa koncepcia identity prežila? Je queer art zbytočná nálepka alebo relevantná teoretická kategória popisujúca umenie vymykajúce sa bežnému hetero-normatívneho čítaniu? Prednáška spojená s diskusiou sa na tieto a ďalšie otázky pokúsi nájsť odpovede.

Zuzana Štefková (1977) je kurátorka a kritička umenia. Vyštudovala dejiny umenia na Karlovej Univerzite v Prahe, kde prednáša o súčasnom umení. Zameriava sa na problematiku rodu a sociálno-kritického umenia. Je kurátorkou galérie Artwall a spoluzakladateľkou c2c kruhu kurátorov a kritikov.
http://www.artwall.cz/

-------------------------------------------------------------------------------

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

https://www.facebook.com/wthellis
http://www.a4.sk/
http://whatthehellis-blog.tumblr.com/

Miesto podujatia


A4 - priestor súčasnej kultúry sála Karpatská 2
811 05 Bratislava
Slovensko

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google