What the hell Košice contemporary visual art scene is? - Peter Megyeši (SK)

DECEMBER V BRATISLAVE VENUJEME FENÓMÉNU – KOŠICKEJ SÚČASNEJ VÝTVARNEJ SCÉNE.

Kúpte si vstupenky


 

Môžeme hovoriť o špecifikách umenia „košickej scény“? V čom je iná? Kto sú jej hlavní „aktéri“, aké sú jej „výstupy“ a „zákulisie“? Aký je vzťah medzi metropolou východu a umením, ktoré tu vzniká? Prednáška sa pokúsi zodpovedať i na otázku, ako časté používanie zdanlivo nevinnej metafory „scéna“ (de)formuje náš pohľad na umenie (nielen) z Košíc. 

Peter Megyeši (1985) 
študoval dejiny a teóriu umenia v Trnave, Prahe a Brne. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia FU TU v Košiciach a na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave. Venuje sa najmä skúmaniu umenia stredoveku, súčasnému umeniu a otázkam interpretáci

-------------------------------------------------------------------------------

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

Miesto podujatia


A4 - priestor súčasnej kultúry sála Karpatská 2
811 05 Bratislava
Slovensko

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google