Schrödingerova mačka [In vivo (meta)fyzika] / ART' S BIRTHDAY 2016

Každoročne sa po celom svete v tento deň a v rovnakom čase oslavujú narodeniny umenia, dejú sa happeningy, koncerty a performance.

Kúpte si vstupenky


 
K svetovému dianiu sa pripojíme živým vysielaním z A4 do satelitnej siete EBU koncertom v dramaturgii RTVS / Rádia Devín.
 
V diele “Schrodingerova mačka” sa netradičným spôsobom pozrieme na fyzikálne javy, ktoré dodnes nedajú spávať najväčším vedcom doby. Pojmy ako “kvantová superpozícia” (quantum superposition), alebo “kvantové previazanie” (quantum entanglement) pretavíme do hudobnej reči a pokúsime sa tak o akúsi zvukovú “in vivo fyziku”.
 
Rôzne konštelácie hudobníkov premenia komplikované teórie na hudobné formy a pokúsia sa tak prinútiť Schrodingerovu mačku spievať.
 
Schrödinger's Cat [In vivo (meta)physics]
 
Every year, around the world, in this very moment on this particular day the birthday celebration of art is taking place with happenings, concerts and performances. The concert is thus joined to the world stage through a live broadcasting from A4 to the satellite network EBU concert dramaturgy RTVS / Radio Devin.
 
The book "Schrödinger's Cat" is an unconventional way to look at physical phenomena, which is still mind-boggling the greatest scientists living today. Terms such as 'quantum superposition' and ‘quantum entanglement’ is, during this concert, being translated into music, trying to form sound into "in vivo physics". The concert is thus constellations of a variety of musicians, who attempt to transform these complicated theories into musical forms, in order to evoke Schrödinger's Cat to sing.

 

Miesto podujatia


A4 - priestor súčasnej kultúry sála Karpatská 2
811 05 Bratislava
Slovensko

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google